Dokumenty Związku

Statut Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego uchwalony 21 maja 2021 na Zebraniu Założycielskim – dokument w formacie PDF do pobrania

Rejestracja Związku w Krajowym Rejestrze Sądowym – dokument w formacie PDF do pobrania

Regulamin działania Zarządu Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego w kadencji 2021-2025 – dokument w formacie PDF do pobrania

Regulamin działania Komisji Rewizyjnej Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego w kadencji 2021-2025 – dokument w formacie PDF do pobrania

Protokół z głosowania nad projektem loga dla PZTA – dokument w formacie PDF do pobrania

Zwycięski projekt loga autorstwa Moniki Ufnal – dokument w formacie PDF do pobrania

Ogłoszenie o konkursie na organizację mistrzostw tanga – dokument w formacie PDF do pobrania

Przepisy Rywalizacji Sportowej w Tangu Argentyńskim – dokument w formacie PDF do pobrania

Oświadczenie Związku dotyczące udziału Obywateli Federacji Rosyjskiej – dokument w formacie PDF do pobrania