KONKURS

Polski Związek Tanga Argentyńskiego działając na podstawie §11 p. 4 roz. II Statutu PZTA, ogłasza nabór wniosków na organizację n/w mistrzostw:

  1. I Międzynarodowych Mistrzostw Polski Tanga Argentyńskiego 2023
  2. I Międzynarodowego Pucharu Polski Tanga Argentyńskiego 2023

 

Oferta musi zawierać zgłoszenie, opis organizacji i przebiegu zawodów oraz regulamin rywalizacji sportowej.

Dodatkowo organizator musi potwierdzić, że posiada niezbędne doświadczenie i możliwości techniczne do przeprowadzenia Mistrzostw zgodnie z zasadami rywalizacji sportowej.

WARUNKI

  1. Zawody muszą odbyć się w pierwszej połowie 2023 r.
  2. Starowe nie powinno przekraczać kwoty 150 zł od osoby za start w jednej konkurencji.
  3. Organizator musi posiadać wieloletnie doświadczenie w organizacji imprez tanga argentyńskiego o liczności powyżej 300 osób.

 

KRYTERIA OCENY ZGŁOSZEŃ

  1. Przynależność organizatora do PZTA (możliwe złożenie wniosku wraz z ofertą konkursową)
  2. Doświadczenie w przeprowadzaniu masowych imprez w TA
  3. Przewidywana liczność imprezy oraz współpraca z administracją rządową i jednostkami samorządu terytorialnego (zgodnie z §9 roz.I Statutu PZTA)
  4. Kompletność kategorii (tango de pista, stage tango, milonga, vals)
  5. Zasięg medialny imprezy i jej szacowany wpływ na promocję kultury TA wśród wszystkich grup społecznych (współpraca z mediami, sponsorami i administracją rządową)Oferty należy przesłać na adres e-mail poczta@pzta.org w nieprzekraczalnym terminie do 6 listopada 2022 r.
Decyzja o przydzieleniu organizacji zostanie podjęta 7 listopada 2022.


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych organizacją jednego z w/w zawodów do przesyłania ofert.