OŚWIADCZENIE

Polski Związek Tanga Argentyńskiego pragnie wyrazić swój najgłębszy smutek i zaniepokojenie
obecną sytuacją na Ukrainie wynikającą z wrogich i brutalnych działań militarnych Rosji przeciwko
temu krajowi.
W imieniu Zarządu Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego oraz polskiej społeczności tanga,
pragniemy zapewnić o solidarności i przyjaźni z tancerzami z Ukrainy i ich bliskimi, a także
wszystkimi Ukraińcami, dotkniętymi tą niewyobrażalną tragedią oraz o naszym wsparciu i
aktywnym działaniu.
W tych niezwykle trudnych i dramatycznych dniach łączymy się w bólu z rodzinami i bliskimi ofiar
wojny na Ukrainie.


The Polish Argentine Tango Association would like to express its deepest sadness and concern
about the current situation in Ukraine resulting from hostile and brutal military actions by Russia
against this country.
On behalf of the Board of the Polish Argentine Tango Association and the Polish tango community,
we would like to assure you of solidarity and friendship with dancers from Ukraine and their
relatives, as well as all Ukrainians affected by this unimaginable tragedy, and about our support and
active action.
In these extremely difficult and dramatic days, our thoughts are with the families and relatives of
the victims of the war in Ukraine.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *