Narodowy Spis Powszechny Tangueros

Policzmy się! Prosimy o wypełnienie formularza. Zbieramy jedynie dane statystyczne, bez informacji wrażliwych i prywatnych. Celem ankiety jest wiedza, ile nas w Polsce jest: czynnych tancerzy, nauczycieli, uczniów, uczestników milong. Wypełnienie formularza zajmuje kilka minut. Zebrane dane statystyczne zostaną opracowane i podane do publicznej wiadomości na stronie Polskiego Związku Tanga Argentyńskiego (pzta.org).