Władze PZTA

Zarząd

1. Adrian Otocki – prezes zarządu
2. Marek Seweryński – wiceprezes do spraw organizacyjno szkoleniowych
3. Michał Kaczmarek– wiceprezes do spraw dydaktyczno naukowych
4. Tymoteusz Ley – wiceprezes do spraw sędziowskich
5. Patrycja Tomaszuk – sekretarz generalny
6. Sebastian Smyczyński – członek zarządu
7. Joanna Balowska – członek zarządu
8. Michał Gabryś – członek zarządu
9. Magda Iwanicka – członek zarządu


Komisja Rewizyjna

10. Monika Piekarz – przewodnicząca KR
11. Edyta 'Edi’ Jaroszewicz – sekretarz KR
12. Beata Darkowicz – członek KR