Wyniki Spisu

Przedstawiamy jedynie kilka tendencji centralnych w celach poglądowych.
Pełne statystyki zostaną opracowane i podane do publicznej wiadomości po zakończeniu Narodowego Spisu Powszechnego Tanguer@s.
Narodowy Spis Powszechny Tanguer@s trwa od 25 czerwca do 25 października 2021.